لوله کشی گاز

اجراء کننده های لوله کشی گاز در مناطق هر شهر در محدوده خودشان کار می کنند و باید مورد تایید اداره گاز باشند و مجوز اجراء لوله کشی را داشته باشد.

ادامه مطلب...

بهترین نوع کاشی کدام است؟

انتخاب کاشی برای حمام خود را یک انتخاب بزرگ است اگر احتمالاً تصمیم به عوض کردن کاشی حمام گرفته اید قبل از اینکه شما خرید کاشی را انجام داده و شروع به نصب آن نمایید، مطمئن شوید که شما یک انتخاب  داده اید.

ادامه مطلب...

لوله کشی فاضلاب

اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان از مهمترین قسمت هر ساختمان است در یک لوله کشی فاضلاب ساختمان شیب لوله هایی که در سطح افق قرار دارند بسیار مهم است

ادامه مطلب...

عضویت خبرنامه