لوله کشی گاز

اجراء کننده های لوله کشی گاز در مناطق هر شهر در محدوده خودشان کار می کنند و باید مورد تایید اداره گاز باشند و مجوز اجراء لوله کشی را داشته باشد.

برای لوله کشی گاز از لوله های آهنی بدن درز استفاده می شود و این لوله ها به روش جوشکاری به هم اتصال داده می شوند در این مقاله مهمترین نکات لوله کشی گاز بیان می شود.
چه نکاتی را باید در اجراء لوله کشی گاز در نظر بگیریم
- در نقشه باید قطر دودکش، محل و پنجره ها مشخص و رنگ بندی با سایز لوله تطبیق داشته باشد.
- زیربنای ملک بطور کامل، کروکی و آدرس در نقشه مشخص باشد.
- جهت شمال از کوچه به سمت محل ورودی به ملک مشخص شود.
- نقشه ها باید بدون قلم خوردگی، خوانا و پلان معماری با مقیاس مناسب باشد.
- مقیاس نقشه ها 1/100 و روی کاغذ A3 کشیده شده باشد.
- حداکثر طول علمک تا کنتور 25 متر است.
- از اجرای لوله به صورت بارفیکسی اجتناب شود.
- تعداد اتصال های پشت سر هم از 2 عدد بیشتر نباشد.
- لوله رابط بین علمک تا کنتور روکار باشد.
- از لوله های بدون درز استفاده شود.
- کلیه شیرها در جهت عقربه های ساعت بسته و خلاف جهت عقربه ها باز گردند.
برای اجراء لوله کشی گاز منزل خود با سایت استاد کار تماس بگیرید تا هماهنگی لازم برای لوله کشی گاز ساختمان شما انجام شود.

عضویت خبرنامه